Bridgestone Baltics SIA

Rehvide kasutusiga

Sõiduautode ja kergveokite rehvide tööiga, kaasaarvatud tagavararehvid

Alljärgnev soovitus puudutab sõiduautode ja kergveokite rehve, mis on märgistatud suuruse markeeringu liitega C või CP või LT.
Tarbijad vastutavad alati eeskätt rehvide üldise korrashoiu ja hooldamise eest. Nad peavad ise otsustama, millal on vaja rehv uuega asendada. Tarbijad peaksid arvestama, et rehvid koosnevad erinevat liiki materjalidest ja kummiosadest, millel on rehvi korralikuks toimimiseks olulised omadused. Rehvide nimetatud omadused muutuvad aja jooksul. Iga rehvi puhul sõltub areng erinevatest asjaoludest nagu näiteks ilm, säilitamis- ja kasutustingimused (koormus, kiirus, rõhk, hooldus jne), mis rehvile kasutamise ajal mõjuvad. Toimimist puutuv areng võib olla täiesti erinev, nii et mingi teatud rehvi kasutusaega ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata.
Seetõttu soovitatakse lasta sõiduautode ja kergveokite rehve, kaasaarvatud tagavararehve, lisaks tarbijatepoolsetele regulaarsetele kontrollidele ja rõhu kontrollile üle vaadata ka rehvide kontrolli osas kvalifitseeritud spetsialisti poolt, näiteks rehvide edasimüüjate poolt, kes oskavad hinnata rehvide sobivust edaspidiseks kasutamiseks. Rehve, mida on kasutatud 5 aastat või enam, peaks laskma jätkuvalt spetsialisti poolt kontrollida vähemalt üks kord aastas.
Tarbijad peaksid teadma, et mitte ainult visuaalne väljanägemine ja rehvi rõhk, vaid ka muutus rehvide dünaamilises toimimises nagu näiteks suurenenud õhukadu, müra või vibratsioon võib viidata sellele, et rehvid tuleb rehvi kahjustuste vältimiseks kasutusest eemaldada.
Õiget aega rehvide väljavahetamiseks on võimatu määrata ainult rehvide kasutuses olnud aja järgi. Siiski võib öelda, et mida vanemate rehvidega on tegu, seda tõenäolisem on, et rehvid vajavad välja vahetamist kasutamisest tulenevate muutuste või mingite muude kontrollis või kasutuses ilmnenud põhjuste tõttu.
Kuna enamus rehve vajavad väljavahetamist enne, kui neid on kasutatud 10 aastat, siis on soovitav, et kõik rehvid, kaasaarvatud tagavararehvid, mis on olnud kasutuses üle 10 aasta alates rehvide tootmisest, asendatakse ettevaatuse mõttes uutega, isegi kui rehvid tunduvad olema kasutuskõlblikud ja need ei ületa ametlikult lubatud kulumise piirnorme. Nimetatud soovitus ei vähenda mingilgi moel tarbijate vastutust asendada rehvid siis, kui see on vajalik.
Rehvide puhul, mis kuulusid sõiduki originaalvarustusse (s.t tarbija sai rehvid koos uue sõidukiga), tuleb järgida sõiduki tootja soovitusi rehvide asendamise kohta, kui nimetatud soovitused on lisatud (kuid mitte kasutada kauem kui 10 aastat).
Kuidas määrata rehvi tootmise kuupäeva
Tootmise kuupäeva saab kergesti kindlaks määrata, uurides rehvi küljel olevat seerianumbrit.
Seerianumber on kood, mis koosneb 11-kohalisest tähtede ja numbrite kombinatsioonist, mille ees on tavaliselt, kuid mitte alati lühend "DOT". Seerianumbri neli viimast numbrit näitavad tootmise aega.
Nagu allpool näha, näitavad kaks esimest numbrit tootmise nädalat (alates "01" kuni "52") ja kaks viimast numbrit näitavad tootmise aastat.
Rehvidel, mis on toodetud enne 2000. aastat, näitab tootmise aastat 1 number 2 asemel (s.t number 189 tähistab 1999. aasta 18. nädalat).
Aastatel 1990–2000 märgiti mõned rehvid kolmnurgaga, mis osutab seerianumbri viimasele numbrile, et eristada need eelmistest dekaadidest.Soovitus 2008. a. augustist (asendab 2006. a. soovituse)