Bridgestone Baltics SIA

Kogu autoparki hõlmavad süsteemid

Kohandatud lahendused autoparkide tõhusaks toimimiseks

Autopargid, mis tegutsevad üha rohkem konkureerivas Euroopa transporditööstuses, seisavad pidevalt vastamisi survega vähendada tegevuskulusid. Rehvid mängivad selles tähtsaimat rolli: esiteks märkimisväärse otsekuluna ning teiseks kulude kaudu, millega rehvid ühendkulusid mõjutavad, näiteks sõidukite kasutatavus, kütusesäästlikkus, haldamine ja administreerimine.

See on ideaalne lahendus, mis pakub Teile:
  • Paindlikku, kliendile suunatud lähenemist, mis pakub kindlate vajaduste rahuldamiseks kohandatud lahendust olenemata sellest, kas tegutsetakse ühes riigis või üleeuroopaliselt.
  • Kokkuhoidu rehvide arvelt.
  • Suuremat tegevuskulude kokkuhoidu sõidukite parema kasutatavuse, väiksema haldusaja, vähendatud administreerimiskulude abil.
  • Rohkem aega keskendumiseks oma põhitegevusele.
  • Täielikku meelerahu.

Bridgestone’i täiuslik rehvikontroll tagab rehvi parema toimimise, aruandluse ja rahulolu
Bridgestone on arendanud eksklusiivse rehvihalduse tarkvarapaketi „Täiuslik rehvikontroll“, mille abil jälgitakse asjaolusid ja parandatakse rehvi toimimist.

Toetatud moodsate süsteemide poolt
Bridgestone’i autopargi täiuslike süsteemide keskmes on keeruline, internetipõhine rehvihaldus- ja arvestussüsteem, mis ühendab autopargi kõik rehvidega seotud tegevused:
  • Täiesti selge süsteem jälgimisvõimalusega reaalajas.
  • Kaasaegne aruandlus rehvidega seotud väljaminekute jälgimiseks ja toimimise pidevaks mõõtmiseks põhiindikaatorite suhtes.
  • Kulu kilomeetri kohta ja kilomeeter millimeetri kohta tulemused kogu autopargi ja üksikute sõidukite puhul.
  • Laiahaardelised faktiuurimisvõimalused, et minimeerida halduskulusid.

Bridgestone’i rehvikontrollimise moodul
Kui küsida ükskõik milliselt autopargi juhilt, mida nad enim tahaksid, vastaksid üheksa kümnest, et „vähendada kulusid”. Kuna autopargi juhi jaoks on rehvid väljaminek, peavad nad kindlustama, et rehve kasutatakse võimalikult tõhusalt.

Seetõttu vajavad autopargi juhid mitmekülgset ja tõhusat teenindust rehvimüüjalt. See on koht, kus tuleb mängu Bridgestone’i rehvikontrollimise moodul. Kasutatav ainult läbi Veokipunkti võrgu, on rehviuurimismoodul professionaalne, eriti kaasaegne rehvihaldussüsteem. See programm koostab erinevaid aruandeid vajalike näitude kohta, nagu rõhk, mustri sügavus, vead ja efektiivsus. Neid aruandeid saab kohandada vastavalt autopargi erivajadustele rehvide jälgimise ja / või rehvipinna halduse osas, vähendades seega kulusid.