SAA JUHISED

PNEUMATICI DM DI DEAMBROSIS MAURIZI

CASCINA S. PIETRO 15 - CASORZO

0141929213

Teenused

Valdav osa 'Üldinfo' saki all olevatest andmetest on kirjutuskaitstud, kuna andmed tulevad SAP süsteemist. Neid andmeid tuleks muuta SAP süsteemi vahendusel. Uuendused toimuvad kord päevas.

Muuta on võimalik kolme välja:

1. Olek

  • Aktiivne: Edasimüüja on SAP süsteemis aktiivne ja kuvatakse veebilehel
  • Mitteaktiivne: Edasimüüja on SAP süsteemis aktiivne, kuid tema oleku saab administraatoripaneeli vahendusel seada mitteaktiivseks, vältimaks edasimüüja kuvamist veebilehel.
  • Blokeeritud: Edasimüüja on märgistatud tellimuste blokeerimise ja/või kustutamise sildiga. Edasimüüja aktiveerimine on võimalik ainult SAP süsteemi vahendusel.

2. Ettevõtte nime kuvamine<

Selle kasti täitmisel kuvatakse veebilehel SAP nime asemel sisestatud nimi.

3. Telefoninumbri kuvamine

Selle kasti täitmisel kuvatakse veebilehel SAP telefoninumbri asemel sisestatud telefoninumber.

Üksikasjalikud juhised on leitavad kasutusjuhendist. SAP süsteemi vahendusel läbiviidava kliendi alusandmete halduse tugimaterjalid leiate siit.

  • Rehvide paigaldamine
  • Tühisõiduomadustega rehvi paigaldamine
  • Rehvide paigaldamine kodus
  • Rehvirõhk
  • Rehvide rotatsioon
  • Kokkujooksu korrigeerimine
  • Rataste tasakaalustamine